Delfin Snij- en Graveerwerk

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Delfin Wall Art

Haverstraatpassage 48

7511 EX Enschede

01 Onderwerp van de Overeenkomst

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de verkoop en verzending van alle goederen die de koper heeft besteld met behulp van www.delfinwallart.nl

02 Exclusiviteit van onze Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn exclusief. Wij erkennen geen tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de gebruikers, tenzij wij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord zijn gegaan.

03 Gevolgen van de Overeenkomst

3.1 U kunt producten kiezen uit onze online winkel en deze toevoegen aan uw winkelwagen en deze bij ons bestellen met een betaalverplichting. Een betaalverplichting accepteert u als u onze algemene voorwaarden accepteert en geklikt heeft op de knop ‘Nu kopen’. U kunt uw leveringsadres en overige gegevens op elk gewenst moment bekijken en veranderen tijdens uw bestelling.

3.2 U plaatst uw bestelling via onze website of via e-mail zodat u een bevestiging van uw bestelling per mail ontvangt. De overeenkomst tussen u en ons is nog niet in werking getreden direct na uw bestelling, en ook niet direct na de ontvangstbevestiging, maar alleen door de aanvaarding van uw bestelling door ons. De aanvaarding van uw bestelling ontvangt u niet later dan binnen 7 dagen per e-mail door onze acceptatie uw bestelde goederen te leveren.

3.3 Uw bestelling plaatst u in onze online shop of als volgt:

Per e-mail via info@delfinshop.nl

Wij accepteren geen telefonische bestellingen omdat wij alleen bestellingen op papier accepteren zodat zowel de klant als wijzelf dit te allen tijde kunnen controleren.

04 Verzending

Levering vindt plaats na de bevestiging van de ontvangst en na de verwerking van de bestelling. Wij streven ernaar de bestelling zo spoedig mogelijk te verwerken en de bestelde goederen te leveren op de snelst mogelijke manier. Als we niet kunnen leveren volgens schema, zullen wij u hierover zo snel mogelijk berichten. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling in delen te leveren, tenzij dit onredelijk is voor de koper om dit te accepteren. Mocht uw bestelling niet kunnen worden bezorgd op een door u foutief opgegeven adres waarna uw bestelling naar ons wordt geretourneerd, zijn wij genoodzaakt de kosten aan u door te berekenen om uw bestelling opnieuw aan u te kunnen verzenden. De kosten hiervoor bedragen tweemaal de verzendkosten van uw bestelling. Een fout in adressering gemaakt door Delfin Wall Art komt uiteraard voor onze eigen rekening.

05 Voorwaarden van Eigendomsrechten en Auteursrechten

Wij behouden het recht van eigendom van het bestelde product, evenals van alle andere artikelen van dezelfde order, totdat de klant heeft voldaan aan alle eisen en vorderingen die voortvloeien uit zijn zakelijke relatie met ons. De auteursrechthebbende van de ontwerpen van onze producten is Wall-art of andere derde partijen. Elke reproductie, te bewerken of ander gebruik van de ontwerpen voor commerciële doeleinden is in strijd met het auteursrecht en is verboden. Als u uw eigen ontwerp levert voor de productie van een muursticker dient u ervoor te zorgen dat u bevoegd bent om dat te doen. U moet garanderen dat de afbeeldingen t.b.v. de muursticker of wanddecoratie door u gebruikt mogen worden en dat de muursticker of wanddecoratie die wij met uw afbeeldingen zullen produceren voor prive-gebruik zal worden gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om de productie af te wijzen wanneer de afbeelding illegaal geproduceerd is of als er een reden is om te vermoeden dat de productie de rechten van derden zou kunnen schaden. In geval van overtreding van de wetten op het auteursrecht of andere industriële eigendomsrechten van derde partijen samenhangend met het gebruik van een koper, zal de koper de verkoper vrijwaren van alle claims die de oorspronkelijke eigenaar eventueel zal handhaven.

06 Betaling en Verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De koopprijs is verschuldigd voor de levering, tenzij er een aanbetaling is overeengekomen. Verzendkosten worden apart aangegeven voordat u uw bestelling definitief plaatst. Verzendkosten vanaf € 3,90. Zie hiervoor ook de verzendkosten zoals deze bij de artikelen genoemd zijn, alsmede onze verzendkosten onder het kopje “verzenden”.

07 Verrekeningen

Het recht van retentie of verrekeningen van terugvorderingen is alleen mogelijk indien deze tegenvorderingen zijn verklaard of erkend door ons. De koper kan slechts aanspraak maken op een recht van retentie op vorderingen die voortvloeien uit dezelfde bestelling.

08 Vertraging

Indien de koper niet betaalt, zal een vertragingsrente van 5% worden geheven voor de openstaande betaling (als de klant een ondernemer, publiekrechtelijke rechtspersoon of de publieke sector betreft wordt 8% vertragingsrente geheven) boven de betreffende basisrente. De contractuele partner heeft het recht om te bewijzen dat wij minder schade of geen schade zouden hebben ondervonden.

09 Garantie en Aansprakelijkheid

De garantie is onderworpen aan wettelijke voorschriften, behoudens voor zover hier onderstaand is beschreven. De afbeeldingen van onze producten op het internet kan de kwaliteit, maat of kleur niet exact weergeven zoals het origineel. Met natuurlijke materialen, kunnen kleine variaties in structuur en kleur optreden. Wij leveren dan ook uitdrukkelijk de goederen van dezelfde soort en kwaliteit. De garantieperiode van 1 jaar geldt vanaf de leverdatum. Als er een defect optreedt binnen de wettelijke garantieperiode, behouden wij het recht om het item ofwel te vervangen door een van dezelfde waarde of de defect te herstellend. Indien vervanging niet mogelijk is of de vervangende levering tweemaal defect is, heeft de klant het recht, wat overeenkomt met wettelijke eisen, hetzij de overeenkomst te ontbinden of te vragen om een redelijke verlaging van de aankoopprijs. Verdere eisen blijven onaangetast. Wij zijn slechts aansprakelijk voor materiële schade van die aard, dat deze niet is gemaakt door opzettelijke en grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke vereisten. In het geval van een kleine nalatigheid zijn wij aansprakelijk voor de financiële schade of schade aan eigendommen alleen wanneer essentiële plichten (kardinale plichten) van de overeenkomst zijn geschonden. De aansprakelijkheid is beperkt tot de reguliere, typisch voorzienbare gevallen van schade. De aansprakelijkheid voor (gevolg) schade niet gedekt door deze overeenkomst wordt uitgesloten. Voor zover onze aansprakelijkheid wordt uitgesloten of wordt beperkt, is dit ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van onze agenten of andere personen die met Delfin Wall Art geassocieerd worden.

10 Kortingsbonnen

Kortingsbonnen kunnen niet worden ingewisseld voor geld. In geval van annulering van een bestelling betaald met een kortingsbon, heeft de koper geen recht op contanten retour.

11 Slotbepalingen

Indien de koper een bedrijf of rechtspersoon van publiek recht vertegenwoordigt, de plaats van jurisdictie met betrekking tot alle geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst is Nederland.

X