Delfin Snij- en Graveerwerk

Retourneren

Retourneren

Bij Delfin Wall Art worden 90% van de artikelen pas geproduceerd nadat je een bestelling hebt geplaatst. Je krijgt derhalve geen product dat al tijden in het magazijn heeft gelegen. Wij produceren speciaal voor jou!

Herroepingsrecht

Je hebt wettelijk het recht om binnen een termijn van 14 dagen de koopovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product in bezit krijgt. Bij een levering van een order die uit meerdere artikelen bestaat, gaat deze termijn in na ontvangst van het laatste artikel.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons per e-mail op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring elektronisch invullen en opsturen via onze website Retourformulier of Herroepingsformulier. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen we je een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn/bedenktijd kunnen wij je herroeping helaas niet meer in behandeling nemen.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je de betaling die je tot dat moment hebt gedaan voor de producten retour. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, zodat we kunnen beoordelen of het product in goede staat is ontvangen door ons.

Je dient de goederen binnen 14 dagen na de dag waarop jij besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Belangrijk is dat wij het product in goede staat van je terugkrijgen (zie verderop hoe retour te sturen).

In het geval van een defect of beschadigd artikel ontvangen we graag eerst één of meerdere foto’s per mail waarop we dit kunnen beoordelen. Neem in dat geval altijd eerst contact op met onze klantenservice.

Het herroepingsrecht geldt niet met betrekking tot de volgende overeenkomsten:

Overeenkomsten voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Al onze verf is uitgesloten van het herroepingsrecht en kan niet worden geretourneerd. Dit omdat onze verf volledig op klantenspecificatie gemengd wordt.

Tevens uitgesloten van retourrecht zijn keukenachterwanden, daar deze specifiek op maat geproduceerd worden.

Informatie over het Retourzenden

Bij het herroepen van de koopovereenkomst komen de kosten van retourzenden voor rekening van de klant. Je dient op de volgende wijze je product retour te sturen:

Het product dient deugdelijk verpakt te worden in de originele verpakking. Je dient het product weer in te pakken zoals je het ontvangen hebt. Alleen op deze wijze kunnen de producten deugdelijk verstuurd worden.

Het product dient uiteraard onbeschadigd en ongebruikt te zijn. Als wij constateren dat een product beschadigd of gebruikt is, kunnen wij de retour/herroeping niet in behandeling nemen.

Voor het retourneren betaalt je zelf de retourkosten. Van ons ontvang je nadat je de herroeping hebt gemeld het adres waar de retourzending naartoe gestuurd kan worden.

Zorg zelf voor een bewijs van retourzenden.

Het niet naleven van deze instructie kan tot gevolgen hebben dat het product beschadigd bij ons aankomt, in dat geval kunnen wij de retour niet in behandeling nemen en je niet terugbetalen. Bij het retourneren ben je zelf verantwoordelijk voor een bewijs van retourzending. Bij een retourzending die kwijtgeraakt is, zullen wij altijd vragen naar het verzendbewijs van de retourzending. Dit hebben wij wettelijk nodig om de retour/herroeping te kunnen behandelen.

X